Ta kontakt

Billingstadsletta

Utviklingseiendom (lang sikt) i attraktivt industriområde i Bærum.

Eiendommen ligger sentralt på næringsområdet Billingstadsletta, hvor det jobbes med en grunneierinitiert helhetsplan for utvikling.

Eiendommen er utleid til RøhneSelmer, City Self Storage og Mobile AS. Billingstadveien 16 er en utleid enebolig.

Eiendom - Billingstad

ADRESSE:

Billingstadveien 16, Stasjonsveien 18/20


STED:

Billingstad


EIERANDEL:

100%


AREAL TOMT:

15.081 kvadratmeter


AREAL BYGNINGSMASSE:

7.998 kvadratmeter


STATUS:

Utleid til bilvirksomhet


ADRESSE:

Drammensveien 161, 0277 Oslo

E-POST:

kontakt@selmercapital.no

SOSIALE MEDIER:

LinkedIn

> Personvern

> Åpenhetsloven

> Design: Blake & Friends

> Kode: NoA Connect

Selmer Capital Logo