Ta kontakt

Ensjøhjørnet

Utviklingseiendom midt i Ensjøbyen.

På hjørnet av Gladengveien og Ensjøveien ligger eiendommen Ensjøhjørnet, sentralt i kommunens utviklingsprosjekt Ensjøbyen.

Kommunen skriver: Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger … Transformasjonen av Ensjø startet i 2004 og skal ferdigstilles rundt 2030.

I dag er bygningsmassen utleid som næringslokaler, men er i prosess for omregulering til bolig/næring. Hjørnet vender mot opparbeidet felles areal med vannspeil og Ensjø T-banestasjon.

Eiendom - Billingstad

ADRESSE:

Gladengveien 1, Ensjøveien 14


STED:

Ensjø


EIERANDEL:

100%


AREAL TOMT:

6194 kvadratmeter


AREAL BYGNINGSMASSE:

8526 kvadratmeter


STATUS:

Delvis utleid


ADRESSE:

Drammensveien 161, 0277 Oslo

E-POST:

kontakt@selmercapital.no

SOSIALE MEDIER:

LinkedIn

> Personvern

> Åpenhetsloven

> Design: Blake & Friends

> Kode: NoA Connect

Selmer Capital Logo