Ta kontakt

Strømsveien

Utviklingseiendom (Hovinbyen) på Alnabru.

Eiendommen ligger i etablert industriområdet på Alnabru, langs E6 nordgående retning. Eiendommen ligger innenfor Oslo kommunes planprogram – Hovinbyen.

Oslo kommune skriver: Hovinbyen skal koble sammen indre by og Groruddalen. Området blir selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud, og skaper en velfungerende og selvstendig forlengelse av indre by.

Strømsveien 183 og Caspar Stormsvei 8 er i dag leid ut til RøhneSelmers hovedkontor og avdeling Alnabru. Caspar Storms vei 19 er utleid til industri/butikk/verksted.

Eiendom - Billingstad

ADRESSE:

Strømsveien 183, Caspar Stormsvei 8/19


STED:

Breivoll


EIERANDEL:

100%


AREAL TOMT:

8573 kvadratmeter


AREAL BYGNINGSMASSE:

8508 kvadratmeter


STATUS:

Utleid til bilvirksomhet


ADRESSE:

Drammensveien 161, 0277 Oslo

E-POST:

kontakt@selmercapital.no

SOSIALE MEDIER:

LinkedIn

> Personvern

> Åpenhetsloven

> Design: Blake & Friends

> Kode: NoA Connect

Selmer Capital Logo